Reklamační řád

Image Client

REKLAMACE DO 14 DNÍ PO OBDRŽENÍ ZÁSILKY

VÝMĚNA ZBOŽÍ 

·         Nesedí Vám velikost objednaného oblečení?

·         Dorazilo Vám poškozené zboží?

·         Obdrželi jste odlišné zboží, než jste objednali?

Pokud vám objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete jej během 14 dnů po obdržení vyměnit. 


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Nesplnilo zboží Vaše očekávání? V takovém případě nám jej můžete do 14 dnů ode dne doručení vrátit bez udání důvodu. Stačí, když jej v nepoškozeném stavu zašlete zpět a vyplníte tento formulář, peníze budou vráceny způsobem, který si vyberete.

Balíček na dobírku nebude přijat.


Doručovací adresa: 

 AERIALWORX s.r.o., Sloupenská 82, 503 52, Skřivany, 503 52


Uchovejte si, prosím, doklad o vrácení zboží (např. podací lístek), dokud vám nepotvrdíme, že jsme od Vás zboží přijali. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace. Vrácené zboží musí být v nepoužitém stavu.

REKLAMACE PO 14 DNECH OD OBDRŽENÍ ZÁSILKY

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka je poskytována na skryté vady materiálu (výrobní vady), které nebyly viditelné při zakoupení zboží.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

·         Mechanické poškození, které vzniklo po převzetí zboží

·         Opotřebení zboží vlivem jeho používání

·         Závady, které vznikly zacházením se zbožím v rozporu s návodem k použití, pokyny pro uživatele nebo v rozporu s obvyklým užitím, dále neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na naše reklamační oddělení na emailu info@simplemente.cz ,
případně na tel. čísle +420 736 735 667

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 2. října 2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti se zárukou na zboží a reklamačním řízením.

Společnost AERIALWORX s.r.o. si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. 

Vstupte na portál SIMPLEMENTE.CZ a vybírejte módu jednoduše, módu SIMPLEMENTE!

Váš tým SIMPLEMENTE.CZ