Ochrana osobních údajů

Image Client

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v e-shopu simplemente.cz, podrobně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou dodací podmínky a reklamační řád.

PRODÁVAJÍCÍ:
název: CODE ZERO s.r.o.,
adresa: Varšavská 715/36,  12000 Praha.
tel.: +420 776 033 744 
e-mail: info@simplemente.cz
IČ: 999999
DIČ: 999999

Společnost CODE ZERO s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku C 35844 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

VYMEZENÍ POJMŮ
Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy jsou spotřebitelskými smlouvami, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na straně druhé prodávající.

Prodávající
Společnost CODE ZERO s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující — spotřebitel

Kupujícím — spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující — nikoli spotřebitel Kupujícím — nikoli spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ

Veškeré objednávky, které kupující učiní prostřednictvím některého z následujících způsobů objednání, obsahující všechny náležitosti objednávky, jsou pro kupujícího závazné.

ZPŮSOBY OBJEDNÁNÍ
· Objednáním v e-shopu simplemente.cz

NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY

· Fakturační údaje (povinný údaj) — jméno, příjmení, úplná adresa
· Dodací údaje (volitelný údaj) — jméno, příjmení, úplná adresa
· Kontakt (povinný údaj) — e-mail, telefonní číslo
· Zboží (povinný údaj) — název, množství, případně další údaje nutné k jednoznačné identifikaci objednávaného zboží (velikost, barva atp.)
· Způsob dopravy a platby (povinný údaj) — převodem z účtu, platba kartou
· Doplňující údaje (volitelný údaj) — poznámky k objednávce

PLATBA ZA ZBOŽÍ

· Platba převodem z účtu - platba předem na účet společnosti CODE ZERO s.r.o.
· Platba kartou - platba kartou na účet společnosti CODE ZERO s.r.o

FAKTURA

Faktura za objednané zboží Vám bude doručena v elektronické podobě na Váš e-mail v den doručení zásilky. V případě, že požadujete doručení faktury v papírové podobě, zažádejte si o ni na e-mailu info@simplemente.cz a bude Vám přiložena k objednanému zboží.

Elektronická faktura splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Posíláním daňových dokladů v elektronické podobě jsme se připojili ke společnostem, které se tímto krokem snaží přispět k ochraně životního prostředí.
Daňový doklad si, prosíme, uschovejte, obvykle slouží i jako záruční list k zakoupenému zboží.
Doklad najdete také ve svém uživatelském účtu po přihlášení na simplemente.cz, odkud si jej můžete v budoucnu kdykoliv vytisknout.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů od obdržení zboží bez udání důvodu.
V takovém případě odešlete nepoškozené zboží společně s vyplněným formulářem pro vrácení zboží na adresu
AERIALWORX s.r.o., Sloupenská 82, 503 52, Skřivany

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se všemi osobními údaji, které poskytne kupující prodávajícímu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
Všechny osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné a jsou sdělovány třetím stranám pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze za účelem plnění smlouvy.
Zároveň zákazníci souhlasí s tím, že jejich adresa a kontaktní údaje budou předány přepravní společnosti pouze za účelem zvýšení úspěšnosti doručení zásilek. Kupující souhlasí, že mu po objednání zboží bude v horizontu 14 dní zaslán dotazník Heureka.cz.
Může tak veřejně zhodnotit kvalitu nákupu a podělit se o své zkušenosti s ostatními.
Budeme rádi, když dotazník vyplníte.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. ledna 2020 a ruší veškeré předchozí zvyklosti v souvislosti s objednávkami a prodejem zboží.

Společnost CODE ZERO s.r.o. si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.